<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1032111680290401&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=1032111680290401&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">

Smart city logistics

Koordynacja i konsolidacja przewozów w mieście zapewniające redukcję emisji.

Przyszłość logistyki miejskiej

Wzrost znaczenia handlu elektronicznego i dostaw paczek powoduje problemy związane z zatłoczeniem i zanieczyszczeniem w miastach na całym świecie. Coraz więcej miast europejskich będzie regulować ruch dostaw do i z większych miast. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebujemy rozwiązań z dziedziny Smart City Logistics. Wszystkie komponenty MIXMOVE są tak zintegrowane, aby konsolidować transport towarów w miastach, minimalizując liczbę pojazdów i zapewniając ich dobre wykorzystanie. Współpraca między sieciami logistycznymi jest kluczem do bardziej ekologicznych centrów miast.

 

 

 

"Dawniej w centrum zainteresowania była infrastruktura, dziś musimy myśleć o narzędziach do optymalizacji dystrybucji. Naszą ambicją jest otwarcie 500 HUBÓW MIEJSKICH w Europie"


- Birgit Hendriks, ECO2CITY

Smart City Logistics

Zmniejszenie kosztów i śladu węglowego

Firma korzystająca z naszego rozwiązania w Holandii odnotowała zmaniejszenie liczby pojazdów ciężarowych do 50%. To z kolei spowodowało znaczną redukcję kosztów.

Miasta rosną, zatłoczenie nie maleje

Wraz ze wzrostem urbanizacji i szybko rosnącą liczbą przesyłek kurierskich dzięki e-commerce, zoptymalizowane rozwiązania logistyki miejskiej są ważne dla zmniejszenia naszego śladu węglowego.

mm-checkmark
Lepsze wykorzystanie zasobów

Umożliwiamy rekonstrukcję ładunków wielu potoków towarowych na poziomie paczki w hubach. Zapewnia to pełne wykorzystanie pojazdów w celu zapewnienia przyjaznej dla środowiska dostawy w centrum miasta.

mm-checkmark
Integrujemy całą logistykę miejską

Wspieramy wszystkie rodzaje podmiotów zajmujących się dystrybucją miejską, od operatorów obsługujących duże węzły na przedmieściach, po małych operatorów przemieszczających ładunki w centrum miasta np. za pomocą rowerów.

WIĘCEJ >>
trucks2
Cennik 
Współpraca z istniejącymi systemami

Nasze rozwiązanie integruje się z już istniejącymi systemami w firmie.

icon-target
Pay-per-use

Opłaty naliczane są za pojedyncze operacje na jednostkach ładunkowych lub listach przewozowych.

icon-target2
Bez drogiego EDI

Integracja partnerów w łańcuchu dostaw bez konieczności wdrażania kosztownych rozwiązań EDI.

Czego powinieneś oczekiwać po rozwiązaniach chmurowych dla logistyki?


English Dansk Español Português