<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1032111680290401&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=1032111680290401&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">

MIXMOVE X- Track


Monitoruj - Wnioskuj - Przewiduj


 Szybki rozwój e-commerce, rosnące oczekiwania klientów wobec jakości usług najwyższej jakości oraz rosnące wymagania co do przejrzystość są czynnikami,  które stanowią wyzwanie dla sposobu, w jaki nadawcy kontrolują dziś swoje łańcuchy dostaw. Firmy szukają narzędzi, które umożliwią im pełną widoczność w dowolnej sieci logistycznej, możliwość skupienia się na zarządzaniu wyjątkami i przewidywanie wydarzeń, które mogą zagrozić terminom dostaw.  Równie ważna jest ocena stopnia i jakości realizacji usług własnych i partnerów logistycznych w celu utrzymania efektywności i przewagi konkurencyjnej.

Możemy udoskonalić sposób funkcjonowania Państwa łańcucha dostaw. Nasze rozwiązania umożliwiają konsolidację i analizę danych z wielu źródeł zapewniając widoczność w całym łańcuchu dostaw i śledzenie każdego ruchu w czasie rzeczywistym. X-Track ułatwia przewidywanie i podejmowanie proaktywnych działań w sytuacji wykrycia odchyleń.

MIXMOVE X-Track to skalowalna,  elastyczna platforma chmurowa, która zapewnia pełną widoczność łańcucha dostaw i pozwala na proaktywną kontrolę operacji transportowych. Przejrzystość i przewidywalność realizacji całego procesu logistycznego pozwala skupić się jedynie na wyjątkach, a uwolnione zasoby zaangażować usprawnianie kolejnych obszarów.

Z MIXMOVE X-Track możliwe jest jednoczesne ograniczenie kosztów i podniesienie jakości realizacji operacji.

"Dzięki MIXMOVE proces przygotowania etykiet logistycznych GS1 stało się prostsze, szybsze i tańsze. Wyeliminowaliśmy błędy powstałe z Byliśmy również w stanie wyeliminować błędy kodyfikacji, zwiększając satysfakcję detalistów."


- Mrs Lurdes Goncalves, Casa do Preto

Korzyści z wdrożenia MIXMOVE X-Track:

Pełny wgląd w operacje

Przewiduj odchylenia, reaguj na nieoczekiwane zdarzenia w łańcuchu dostaw i podejmuj odpowiednie działania.

Skalowalność

Rozwiązania MIXMOVE są w pełni skalowalne i mogą być rozwijane wraz z rozwojem firmy i / oraz wspierać kolejne obszary zarządzania logistyką.

mm-checkmark
Pełna widoczność i kontrola

Uzyskanie pełnej widoczności i kontroli nad przepływem swoich towarów, od miejsca pochodzenia do dostawy.

mm-checkmark
Integracja z istniejącymi systemami

X-Track można łatwo zintegrować z istniejącymi systemam ( np. WMS, TMS, ERP, BI) Nie są potrzebne żadne inwestycje w infrastrukturę ani zasoby IT.

WIĘCEJ >>
MM-PC

Niskie koszty wdrożenia i użytkowania

Stworzone jako warstwa ponad istniejącymi systemami

Nasze rozwiązanie może być zintegrowane z istniejącymi systemami. Uzupełniaj zamiast wymieniać.

Speedometer
Koszty używania powiązane z intensywnością operacji

Rozliczenia w oparciu o ilość jednostek ładunkowych albo listów przewozowych.

Economy-1
Skalowalność

Rozwiązania MIXMOVE są łatwo skalowalne.

Dowiedz się, jak uzyskać lepszą ofertę od przewoźnika


English Dansk Español Português