<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1032111680290401&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=1032111680290401&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">

MIXMOVE Match

Digitalt cross-docking på pakke niveau


Optimer din forsyningskæde fra start til slut


En ud af 5 lastbiler, som kører rundt i Europa, er helt tomme. De resterende har en gennemsnitlig load- faktor på kun 50%, som er et resultat af dårlig udnyttelse. Landevejs transport er årsagen til ca. 25% af CO2 udslippet i Europa. MIXMOVE Match er en løsning som tilbyder digital konsolidering i lastbilerne og cross-docking på pakkeniveau. Løsningen nedbryder fragtenheder fra lastbiler, til paller og hele vejen ned til individuelle enheder og derefter restrukturer dem igen til optimerede ordrer, som er forberedt til næste destination på transportvejen. MIXMOVE Match er et intelligent samarbejds netværk, mellem afskiber, transportør, HUB, distributør i ankomstlandet samt endelig slutkunde.

 

"3M opnåede at reducere sine transportomkostninger med 35% og CO2 belastningen med 50%, siden MIXMOVE systemet blev indført."

 

- Patrick Van De Vyver, tidligere EMEA’s logistik operationer 3M

Hvorfor MIXMOVE Match?

Cross-docking på pakkeniveau

Når man re-strukturerer transport enheder fra forskellige afskibere og logistikoperatører i alle HUBs undervejs, så sikrer det at alle biler er fuldt lastede, når de forlader en Hub. Alle interessenter er fuldt informeret, inklusiv estimeret ankomsttid. POD (ankomstbekræftelse) er dokumenteret elektronisk.

Udnyt optimeringerne

Der er en væsentlig mulighed for forbedringer angående, reduktion i CO2 udslip, trafikoverbelastning og omkostninger - både for industrier og samfundet, hvilket MIXMOVE Match kan sørge for.

mm-checkmark
Beviselig værdi

MIXMOVE Match har gjort det muligt for 3M at reducere deres udslip af CO2 med 50% og logistikomkostninger med 35% i Europa. 5 mill. kilometre med lastbiler i Europas vejnet, er blevet sparet ved samme løsning.

mm-checkmark
Reducer omkostninger og miljømæssige fodaftryk

Vi støtter enhver, som forsøger at opnå en ressource-effektiv fragt transport - og som ønsker at nedbringe omkostninger og reducere miljøbelastninger

LÆS MERE HER >>
MM-PC

Hvad skal du være opmærksom på ved en Cloud løsning?

Lav investering

Vor løsning kan blive integreret ind i jeres eksisterende systemer.

Bygget på toppen af de eksisterende systemer.

Speedometer
Transaktions fee

Et gebyr pr. laste enhed eller fragtbrev.

Economy ICON
Skalering

Vores løsning kan nemt skaleres efter behov.


English Español Português Polski